منابع آزمون پذيرش نيروي انسانی شرکت زغال سنگ پروده طبس
مقطع تحصيلي رشته تحصيلي گرایش مواد امتحانی
لیسانس دفترچه سوالات عمومی کلیه گرایشها  معارف اسلامي ، علوم اجتماعي ، زبان و ادبيات فارسي و زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات
فوق لیسانس دفترچه سوالات عمومی کلیه گرایشها  معارف اسلامي ، علوم اجتماعي ، زبان و ادبيات فارسي و زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات

مقطع تحصيلي رشته تحصيلي گرایش مواد امتحانی
فوق لیسانس برق قدرت ماشین الکتریکی، الکترونیک صنعتی، دینامیک سیستم‌های قدرت، بهره برداری از سیستم‌های قدرت، مدار الکتریکی
فوق لیسانس برق کنترل اصول کنترل مدرن، کنترل دیجیتال، مدار الکتریکی، کنترل غیر خطی، کنترل چند منظوره، الکترونیک
لیسانس و فوق لیسانس حسابداری حسابرسی/حسابداری/مدیریت مالی حسابداري مالي، حسابداري صنعتي، حسابرسي پيشرفته، حسابداري مديريت، حسابداري دولتي و حسابداري مالياتي
لیسانس و فوق لیسانس حقوق  اسناد و قراردادهای تجاری/تجارت/اقتصادی حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، متون فقه
لیسانس و فوق لیسانس حقوق حقوق قضایی حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، متون فقه، حقوق جزا، حقوق اداری، آیین دادرسی کیفری
فوق لیسانس زمین شناسی کلیه گرایش‌ها رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی، آب های زيرزمينی، زمين شناسی ايران، سنگ شناسی، زمين شناسی مهندسی، تکتونیک
لیسانس و فوق لیسانس معدن  استخراج  معدن کاری سطحی، معدن کاری زیرزمینی، بررسی فنی و اقتصادی در معادن، طراحی معادن، تهویه در معادن، کنترل زمین و نگه داری، بارگیری و انتقال مواد، حفر چاه و فضاهای زیرزمینی، چالزنی و انفجار
لیسانس و فوق لیسانس معدن معدن / فرآوری کانه آرائی پیشرفته، اصول طراحی کارخانه، فلوتاسیون، کنترل و مدلسازی و هیدرومتالوژی
لیسانس و فوق لیسانس معدن مکانیک سنگ مکانیک سنگ، مقاومت مصالح، ژئوتکنیک، پی سازی، روش‌های عددی در ژئومکانیک، مکانیک محیط‌های پیوسته در سنگ، بررسی فنی اقتصادی معادن، طراحی معادن، آتشباری و چالزنی
لیسانس و فوق لیسانس مکانیک جامدات/ ساخت و تولید/طراحی کاربردی استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء، دینامیک، ارتعاشات، کنترل، ترمودینامیک
لیسانس و فوق لیسانس مکانیک سیالات/ تبدیل انرژی استاتیک، مقاومت مصالح 1و2، طراحی اجزاء 1و2، ترمودینامیک 1و2، مکانیک سیالات 1و2، انتقال حرارت 1و2
لیسانس و فوق لیسانس عمومی کلیه گرایشها  معارف اسلامي ، علوم اجتماعي ، زبان و ادبيات فارسي و زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات
لیسانس تربیت بدنی تربیت بدنی رشد و تکامل و یادگیری حرکتی، فیزیولوژی ورزشی، حرکت شناسی، بیومکانیک، تغذیه، مدیریت و برنامه ریزی و اصول و مبانی تربیت بدنی 
لیسانس حسابداری/مدیریت حسابداری/مدیریت مالی اصول حسابداری 1و2و3، حسابداري ميانه 1، حسابداري پيشرفته 1، حسابداري پيشرفته 2، حسابداري صنعتي شامل دروس:حسابداري صنعتي 1 و 2، حسابرسي شامل دروس: حسابرسي 1 وحسابرسي 2، حسابداری دولتی
لیسانس حقوق  اسناد و قراردادهای تجاری/تجارت/اقتصادی حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، حقوق کار
لیسانس زمین شناسی کلیه گرایش‌ها زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی نفت، بلورشناسی، کانی شناسی، دیرینه شناسی، رسوب شناسی، چینه شناسی، زمین شناسی زیرزمینی و آب شناسی کاربردی
لیسانس صنایع کلیه گرایشها تحقیق در عملیات، اقتصاد مهندسی، کنترل پروژه، طرح ریزی واحدهای صنعتی، اصول مدیریت
لیسانس عمران کلیه گرایش‌ها استاتیک، تحلیل سازه 1، مکانیک خاک، سازه‌های فولادی، مبانی نقشه برداری، مصالح ساختمانی، مبانی فتوگرامتری، کارتوگرافی، تئوری برآورد، نقشه برداری مسیر و زیرزمینی، مبانی ژئودزی، زیرسازی و روسازی راه
لیسانس مدیریت  بازرگانی سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی، بازرگانی بین المللی، بازاریابی بین‌الملل، سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، سیاست‌های پولی و مالی، مدیریت مالی، مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی
لیسانس مدیریت امور گمرکی / بازرگانی مدیریت تولید، مدیریت منابع انسانی، تحلیل رفتاری، حسابداری صنعتی، تخلفات و قاچاق گمرکی، حقوق بازرگانی بین المللی، مبانی حقوقی رویه‌های گمرکی، آشنایی با فنون و رویه های نوین تجاری گمرکی
لیسانس مدیریت دولتی/ علوم ارتباطات/ منابع انسانی تشریفات/علوم ارتباطات/روابط عمومی مبانی ارتباط جمعی، اصول روابط عمومی، افکار عمومی، مدیریت وسرپرستی روابط عمومی و اصول وفنون تبلیغ
لیسانس مدیریت دولتی/منابع انسانی/تکنولوژی آموزشی/مدیریت آموزشی آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی، روان شناسی تربیتی، روش ها و فنون تدریس، تکنولوژی آموزشی، سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت، مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
لیسانس معدن استخراج چالزنی و آتشکاری در معادن، حفر چال و تونل، نگهداری، تهویه، حمل ونقل در معادن، مبانی مکانیک سنگ، روباز، زیرزمینی، زمین شناسی ساختمانی و سنگ شناسی
لیسانس معدن کلیه گرایش‌ها چالزنی و آتشکاری در معادن، حفر چال و تونل، نگهداری، تهویه، حمل ونقل در معادن، مبانی مکانیک سنگ، روباز، زیرزمینی، زمین شناسی ساختمانی و سنگ شناسی، زمین شناسی ساختاری، زمین شناسی ساختمانی،
لیسانس معدن  استخراج/فرآوری  زمین شناسی ساختاری، زمین شناسی ساختمانی، کانه آرایی (خردایش، طبقه بندی، جدایش فیزیکی)، مقاومت مصالح، مکانیک سیالات، فلوتاسیون
لیسانس معماری/نقشه کشی کلیه گرایشها مبانی نظری معماری، آشنایی با معماری اسلامی و معاصر، ایستایی، مقاومت مصالح، سازه‌های بتنی، متره و برآورد، مصالح ساختمانی، ساختمان، آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی، تحلیل فضاهای شهری، آشنایی با مرمت ابنیه
لیسانس عمومی کلیه گرایشها  معارف اسلامي ، علوم اجتماعي ، زبان و ادبيات فارسي و زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات

بازگشت به صفحه اصلی