منابع آزمون شرکت فولاد بوتیای ایرانیان (سهامی خاص)

کارشناسی ارشد عمومی کلیه گرایش ها معارف اسلامي، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، هوش و استعداد تحصیلی و فناوری اطلاعات
کارشناسی عمومی کلیه گرایش ها  معارف اسلامي، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، هوش و استعداد تحصیلی و فناوری اطلاعات
کاردانی عمومی کلیه رشته ها معارف اسلامي، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، هوش و استعداد تحصیلی و فناوری اطلاعات

مقطع تحصيلي رشته تحصيلي گرایش مواد امتحانی
کارشناسی ارشد متالورژی کلیه گرایش ها متالورژی استخراجی، کریستالوگرافی، خواص فیزیکی مواد، خواص مکانیکی مواد، شیمی فیزیک و ترمودینامیک
کارشناسی ارشد عمومی کلیه گرایش ها معارف اسلامي، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، هوش و استعداد تحصیلی و فناوری اطلاعات
کارشناسی حسابداری  کلیه گرایش ها اصول حسابداری 1و2و3، حسابداري ميانه 1، حسابداري پيشرفته 1 و 2، حسابداري صنعتي 1 و 2، حسابرسي 1 و 2 و حسابداری دولتی
کارشناسی مهندسی صنایع کلیه گرایش ها بجز ایمنی صنعتی آمار و احتمال، تحقیق در عملیات، اقتصاد مهندسی، کنترل پروژه، کنترل کیفیت، کنترل موجودی و طرح ریزی واحدهای صنعتی
کارشناسی مهندسی متالورژی کلیه گرایش ها متالورژی فیزیکی، عملیات حرارتی، خواص مکانیکی مواد، شيمي فيزيك و ترموديناميك
کارشناسی مهندسی برق قدرت مدار الکتریکی 1و2، سیستم های کنترل خطی، ماشین الکتریکی، بررسی سیستم قدرت، الکترومعناطیس
کارشناسی مهندسی الکترونیک ابزار دقیق مدارهای الکتریکی، کنترل خطی، الکترونیک 1و2، سیگنال و سیستم و مدار منطقی
کارشناسی مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها به جز خودرو ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت و مقاومت مصالح
کارشناسی شیمی کاربردی شیمی آلی  1، 2، شیمی معدنی1، 2، شیمی فیزیک1، 2 و شیمی تجزیه 1,2
کارشناسی حقوق عمومی حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت، اصول فقه، حقوق اداری و حقوق کار و  متون فقه
کارشناسی کامپیوتر / IT کلیه گرایش ها ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم، نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، پایگاه داده، ذخیره و بازیابی اطلاعات، سیستم عامل، معماری کامپیوتر، شبکه های کامپیوتری و مدار الکتریکی
کارشناسی صنایع / ایمنی صنعتی صنایع گرایش ایمنی صنعتی مدیریت ایمنی، مهندسی ایمنی، اصول بهداشت محیط کار، عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار، ایمنی در محیط کار، بیماریهای ناشی ازکار و سم شناسی صنعتی
کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست / کارشناسی ایمنی و محیط زیست/ شیمی محیط زیست آبخیز داری و حفاظت آب و خاک، آبیاری، ارزیابی محیط زیست، آلودگی آب و خاک، جنگل شناسی، شناخت و حمایت محیط زیست، شناخت و مدیریت حیات وحش، گیاهان آبزی و نقشه برداری منابع زمین
کارشناسی عمومی کلیه گرایش ها  معارف اسلامي، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، هوش و استعداد تحصیلی و فناوری اطلاعات
کاردانی برق کلیه گرایش ها  مدارهای الکتریکی 1، الکترونیک 1، ماشینهای الکتریکی 1 و مدار منطقی
کاردانی مکانیک کلیه گرایش ها  استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت و طراحی اجزا
کاردانی شیمی آزمایشگاهی شیمی عمومی، شیمی آلی 1، شیمی تجزیه 1، شیمی فیزیک 1 و شیمی معدنی 1
کاردانی متالورژی کلیه گرایش ها عملیات حرارتی، متالورژی فیزیکی، اصول ریخته گری، ریخته گری آلیاژهای آهنی و ریخته گری آلیاژهای غیر آهنی
کاردانی عمومی کلیه رشته ها معارف اسلامي، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، هوش و استعداد تحصیلی و فناوری اطلاعات
دیپلم کلیه رشته ها کلیه رشته ها معارف اسلامي، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، هوش و استعداد تحصیلی و فناوری اطلاعات

بازگشت به صفحه اصلی