منابع آزمون پذيرش نيروي انسانی شرکت زغال سنگ پروده طبس
مقطع تحصيلي رشته تحصيلي گرایش مواد امتحانی
لیسانس دفترچه سوالات عمومی کلیه گرایشها  معارف اسلامي ، علوم اجتماعي ، زبان و ادبيات فارسي و زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات
فوق لیسانس دفترچه سوالات عمومی کلیه گرایشها  معارف اسلامي ، علوم اجتماعي ، زبان و ادبيات فارسي و زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات

مقطع تحصيلي رشته تحصيلي گرایش نام شغل مواد امتحانی
فوق لیسانس برق قدرت کارشناس ارشد برق ماشین الکتریکی، الکترونیک صنعتی، دینامیک سیستم‌های قدرت، بهره برداری از سیستم‌های قدرت، مدار الکتریکی
فوق لیسانس برق کنترل کارشناس ارشد برق اصول کنترل مدرن، کنترل دیجیتال، مدار الکتریکی، کنترل غیر خطی، کنترل چند منظوره، الکترونیک
فوق لیسانس حسابداری حسابرسی/حسابداری کارشناس ارشد عملیات حسابرسی حسابداري مالي، حسابداري صنعتي، حسابرسي پيشرفته، حسابداري مديريت، حسابداري دولتي و حسابداري مالياتي
فوق لیسانس حقوق  اسناد و قراردادهای تجاری/تجارت/اقتصادی کارشناس ارشد قراردادها حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، متون فقه
فوق لیسانس حقوق حقوق قضایی کارشناس ارشد دعاوی قضایی حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، متون فقه، حقوق جزا، حقوق اداری، آیین دادرسی کیفری
فوق لیسانس زمین شناسی  تکتونیک کارشناس ارشد زمین شناسی رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی، آب های زيرزمينی، زمين شناسی ايران، سنگ شناسی، زمين شناسی مهندسی، تکتونیک
فوق لیسانس معدن  استخراج  کارشناس ارشد طراحی معدن معدن کاری سطحی، معدن کاری زیرزمینی، بررسی فنی و اقتصادی در معادن، طراحی معادن، تهویه در معادن، کنترل زمین و نگه داری، بارگیری و انتقال مواد، حفر چاه و فضاهای زیرزمینی، چالزنی و انفجار
فوق لیسانس معدن استخراج کارشناس ارشد زیر زمین معدن کاری سطحی، معدن کاری زیرزمینی، بررسی فنی و اقتصادی در معادن، طراحی معادن، تهویه در معادن، کنترل زمین و نگه داری، بارگیری و انتقال مواد، حفر چاه و فضاهای زیرزمینی، چالزنی و انفجار
فوق لیسانس معدن استخراج رئیس تهویه معدن کاری سطحی، معدن کاری زیرزمینی، بررسی فنی و اقتصادی در معادن، طراحی معادن، تهویه در معادن، کنترل زمین و نگه داری، بارگیری و انتقال مواد، حفر چاه و فضاهای زیرزمینی، چالزنی و انفجار
فوق لیسانس معدن فرآوری کارشناس ارشد فرآوری کانه آرائی پیشرفته، اصول طراحی کارخانه، فلوتاسیون، کنترل و مدلسازی و هیدرومتالوژی
فوق لیسانس معدن مکانیک سنگ کارشناس ارشد مکانیک سنگ مکانیک سنگ، مقاومت مصالح، ژئوتکنیک، پی سازی، روش‌های عددی در ژئومکانیک، مکانیک محیط‌های پیوسته در سنگ، بررسی فنی اقتصادی معادن، طراحی معادن، آتشباری و چالزنی
فوق لیسانس مکانیک جامدات/ ساخت و تولید کارشناس ارشد مکانیک       استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء، دینامیک، ارتعاشات، کنترل، ترمودینامیک
فوق لیسانس مکانیک سیالات کارشناس ارشد مکانیک    استاتیک، مقاومت مصالح 1و2، طراحی اجزاء 1و2، ترمودینامیک 1و2، مکانیک سیالات 1و2، انتقال حرارت 1و2
فوق لیسانس عمومی کلیه گرایشها  معارف اسلامي ، علوم اجتماعي ، زبان و ادبيات فارسي و زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات
لیسانس تربیت بدنی تربیت بدنی کارشناس ورزشی رشد و تکامل و یادگیری حرکتی، فیزیولوژی ورزشی، حرکت شناسی، بیومکانیک،تغذیه، مدیریت وبرنامه ریزی و اصول ومبانی تربیت بدنی 
لیسانس حسابداری/مدیریت حسابداری/مدیریت مالی کارشناس حقوق و دستمزد اصول حسابداری 1و2و3، حسابداري ميانه 1، حسابداري پيشرفته 1، حسابداري پيشرفته 2، حسابداري صنعتي شامل دروس:حسابداري صنعتي 1 و 2، حسابرسي شامل دروس: حسابرسي 1 وحسابرسي 2، حسابداری دولتی
لیسانس حسابداری/مدیریت حسابداری/مدیریت مالی کارشناس حسابداری مالی اصول حسابداری 1و2و3، حسابداري ميانه 1، حسابداري پيشرفته 1، حسابداري پيشرفته 2، حسابداري صنعتي شامل دروس:حسابداري صنعتي 1 و 2، حسابرسي شامل دروس: حسابرسي 1 وحسابرسي 2، حسابداری دولتی
لیسانس حسابداری/مدیریت حسابداری/مدیریت مالی کارشناس حسابداری مدیریت اصول حسابداری 1و2و3، حسابداري ميانه 1، حسابداري پيشرفته 1، حسابداري پيشرفته 2، حسابداري صنعتي شامل دروس:حسابداري صنعتي 1 و 2، حسابرسي شامل دروس: حسابرسي 1 وحسابرسي 2، حسابداری دولتی
لیسانس حسابداری/مدیریت حسابداری/مدیریت مالی کارشناس برنامه ریزی مالی و گزارشات اصول حسابداری 1و2و3، حسابداري ميانه 1، حسابداري پيشرفته 1، حسابداري پيشرفته 2، حسابداري صنعتي شامل دروس:حسابداري صنعتي 1 و 2، حسابرسي شامل دروس: حسابرسي 1 وحسابرسي 2، حسابداری دولتی
لیسانس حقوق  اسناد و قراردادهای تجاری/تجارت/اقتصادی کارشناس قراردادها حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، حقوق کار
لیسانس زمین شناسی زمین شناسی زمین شناس زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی نفت، بلورشناسی، کانی شناسی، دیرینه شناسی، رسوب شناسی، چینه شناسی، زمین شناسی زیرزمینی و آب شناسی کاربردی
لیسانس صنایع کلیه گرایشها کارشناس تشکیلات تحقیق در عملیات، اقتصاد مهندسی، کنترل پروژه، طرح ریزی واحدهای صنعتی، اصول مدیریت
لیسانس عمران/نقشه برداری نقشه برداری کارشناس نقشه برداری استاتیک، تحلیل سازه 1، مکانیک خاک، سازه‌های فولادی، مبانی نقشه برداری، مصالح ساختمانی، مبانی فتوگرامتری، کارتوگرافی، تئوری برآورد، نقشه برداری مسیر و زیرزمینی، مبانی ژئودزی، زیرسازی و روسازی راه
لیسانس مدیریت  بازرگانی کارشناس امور گمرکی و ترخیص کالا سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی، بازرگانی بین المللی، بازاریابی بین‌الملل، سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، سیاست‌های پولی و مالی، مدیریت مالی، مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی
لیسانس مدیریت امور گمرکی کارشناس امور گمرکی و ترخیص کالا مدیریت تولید، مدیریت منابع انسانی، تحلیل رفتاری، حسابداری صنعتی، تخلفات و قاچاق گمرکی، حقوق بازرگانی بین المللی، مبانی حقوقی رویه‌های گمرکی، آشنایی با فنون و رویه های نوین تجاری گمرکی
لیسانس مدیریت تشریفات/علوم ارتباطات کارشناس تشریفات و ارتباطات مبانی ارتباط جمعی، اصول روابط عمومی، افکار عمومی، مدیریت وسرپرستی روابط عمومی و اصول وفنون تبلیغ
لیسانس مدیریت تکنولوژی آموزشی/مدیریت آموزشی کارشناس آموزش آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی، روان شناسی تربیتی، روش ها و فنون تدریس، تکنولوژی آموزشی، سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت، مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
لیسانس معدن  استخراج  کارشناس فنی طراحی معدن چالزنی و آتشکاری در معادن، حفر چال و تونل، نگهداری، تهویه، حمل ونقل در معادن، مبانی مکانیک سنگ، روباز، زیرزمینی، زمین شناسی ساختمانی و سنگ شناسی
لیسانس معدن  استخراج  کارشناس زهکشی گاز چالزنی و آتشکاری در معادن، حفر چال و تونل، نگهداری، تهویه، حمل ونقل در معادن، مبانی مکانیک سنگ، روباز، زیرزمینی، زمین شناسی ساختمانی و سنگ شناسی
لیسانس معدن  استخراج  کارشناس تهویه چالزنی و آتشکاری در معادن، حفر چال و تونل، نگهداری، تهویه، حمل ونقل در معادن، مبانی مکانیک سنگ، روباز، زیرزمینی، زمین شناسی ساختمانی و سنگ شناسی
لیسانس معدن استخراج مسئول ایمنی و بازرسی معادن چالزنی و آتشکاری در معادن، حفر چال و تونل، نگهداری، تهویه، حمل ونقل در معادن، مبانی مکانیک سنگ، روباز، زیرزمینی، زمین شناسی ساختمانی و سنگ شناسی
لیسانس معدن استخراج مسئول نجاری و بازیافت چالزنی و آتشکاری در معادن، حفر چال و تونل، نگهداری، تهویه، حمل ونقل در معادن، مبانی مکانیک سنگ، روباز، زیرزمینی، زمین شناسی ساختمانی و سنگ شناسی
لیسانس معدن استخراج کارشناس سخت افزار و شبکه زهکشی چالزنی و آتشکاری در معادن، حفر چال و تونل، نگهداری، تهویه، حمل ونقل در معادن، مبانی مکانیک سنگ، روباز، زیرزمینی، زمین شناسی ساختمانی و سنگ شناسی
لیسانس معدن استخراج سوپروایزر پیشروی معدن مکانیزه چالزنی و آتشکاری در معادن، حفر چال و تونل، نگهداری، تهویه، حمل ونقل در معادن، مبانی مکانیک سنگ، روباز، زیرزمینی، زمین شناسی ساختمانی و سنگ شناسی
لیسانس معدن فرآوری کارشناس تحلیل و بررسی فرآیند زمین شناسی ساختاری، زمین شناسی ساختمانی، کانه آرایی (خردایش، طبقه بندی، جدایش فیزیکی)، مقاومت مصالح، مکانیک سیالات، فلوتاسیون
لیسانس معماری/نقشه کشی کلیه گرایشها کارشناس AUTO CAD مبانی نظری معماری، آشنایی با معماری اسلامی و معاصر، ایستایی، مقاومت مصالح، سازه‌های بتنی، متره و برآورد، مصالح ساختمانی، ساختمان، آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی، تحلیل فضاهای شهری، آشنایی با مرمت ابنیه
لیسانس عمومی کلیه گرایشها  معارف اسلامي ، علوم اجتماعي ، زبان و ادبيات فارسي و زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات

بازگشت به صفحه اصلی