منابع آزمون شرکت مهندسي مهار فن آوران
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرايش مواد امتحانی
ليسانس و بالاتر امور خط و سازه هاي فني مهندسي خطوط راه آهن  ، مهندسي راه آهن (ماشين هاي ريلي ، خط و ابنيه ، خطوط راه آهن ، خط وسازه هاي ريلي )  زیرسازی راه آهن، روسازی راه آهن، تکنولوژی بتن، متره و برآورد پروژه و دینامیک
ليسانس و بالاتر امور ارتباطات و علائم الكتريكي مهندسي راه آهن (علائم و ارتباطات)، برق ( الكترونيك - كنترل )، مهندسي مخابرات (كليه گرايش ها) کنترل خطی، مدار الکتریکی، الکترونیک و اصول سیستم‌های مخابراتی
ليسانس و بالاتر امور ساختمان  مهندسي عمران (عمران، ساخت، سازه)، مديريت ساخت ، مديريت پروژه و ساخت تحقیق در عملیات، مدیریت پروژه،  روش‌های اجرای ساختمان
ليسانس و بالاتر امور تاسيسات مهندسي برق (قدرت،الكترونيك،كنترل) ، مهندسي مكانيك (گرايش سيالات )،   مهندسي تاسيسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع، تاسیسات حرارتی و برودتی و سیستم‌های کنترل تاسیسات
ليسانس و بالاتر امور ناوگان مهندسي راه آهن (ماشين هاي ريلي )،مهندسي مكانيك ، مهندسي برق  مدار الکتریکی، ماشین‌های الکتریکی، استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک، مکانیک سیالات
ليسانس و بالاتر امور خدمات ايستگاهي و مسافري مهندسي حمل و نقل ، مهندسي راه آهن ، مهندسي بهره برداري راه آهن،   مهندسي  صنایع(برنامه ريزي و تحليل سيستمها، توليد  صنعتي،تكنولوژي صنعتي، ايمني صنعتي)، مهندسي عمران ، مهندسي مكانيك ( كليه گرايش ها)  نقشه کشی صنعتی، استاتیک و مقاومت مصالح، تئوری احتمالات، کنترل پروژه، برنامه ریزی و تحلیل سیستم‌ها، مباحث مکانیک
ليسانس و بالاتر امور بازرگاني و بهره برداري مهندسي بهره برداري، مديريت بازرگاني  تحقیق در عملیات، کنترل پروژه، اقتصاد عمومی، اقتصاد مهندسی، اصول مدیریت و تئوری سازمان
ليسانس و بالاتر امور ايمني و نظارت بر شبكه مهندسي راه آهن ، مهندسي بهره برداري، مهندسي  صنایع(برنامه ريزي و تحليل سيستمها، توليد صنعتي،تكنولوژي صنعتي، ايمني صنعتي)، مهندسي برق ، مهندسي مكانيك (كليه گرايشها)،   مهندسي در امورجريه نقشه کشی صنعتی، استاتیک و مقاومت مصالح، کنترل پروژه، اقتصاد مهندسی، تحلیل سیستم‌ها
ليسانس و بالاتر فن آوري اطلاعات مهندسي كامپيوتر(سخت افزار ، نرم افزار)،   مهندسي فناوري اطلاعات طراحی الگوریتم، ساختمان داده، شبکه‌های کامپیوتری، مهندسی نرم افزار
ليسانس و بالاتر امور اداري  مديريت ( دولتي و بيمه) مبانی مدیریت دولتی، حسابداری دولتی، مالیه عمومی و بودجه و مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
ليسانس و بالاتر امور مالي مديريت مالي ،  حسابداري ، حسابرسي اصول حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی 1 و 2، حسابداری صنعتی
ليسانس و بالاتر عمومی کلیه گرایش‌ها اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، مبانی کامپیوتر، زبان عمومی انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی
كارداني و بالاتر بازديدكننده آلات ناقله، كنترل ناوگان، لكوموتيوران رشته‌های ذکر شده رياضي، مباني فيزيك، مباني مكانيك، مباني برق و الكترونيك
كارداني و بالاتر متصدي امور ارتباطي برق( الکترونيک ، الكتروتكنيك، مخابرات) رياضي و مباني برق و الكترونيك 
کاردانی و بالاتر عمومی کلیه گرایش‌ها اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، مبانی کامپیوتر، زبان عمومی انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی
ديپلم آتش نشان ** گواهي نامه پايه دو رانندگي براي داوطلبان اين شغل الزامي است. اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، مبانی کامپیوتر، زبان عمومی انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی و مباني اطفاء حريق 
ديپلم مكانيسين (تعميركار)، امور خدماتی، کنترل بلیط و اطلاعات و نگهبان کلیه گرایش‌ها اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، مبانی کامپیوتر، زبان عمومی انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی

بازگشت به صفحه اصلی